Rikke Tobisch
født 01.07.1981
Karen Ridder
født 14.08.1955
Gift 01.03.1980
med Rudi Tobisch
født 16.06.1954
 
  Rasmus Tobisch
født 12.06.1986
Leif Ridder
født 13.01.1923 - død xx.10.1987
Gift 05.02.1954
med Edith Jensen
 
    Jakob Kejlberg Ridder
født 08.11.1988
  Mette Ridder
født 17.01.1962
Gift - og senere skilt
med/fra Jørgen Kjelberg
født 05.03.
 
  Jonas Kejlberg Ridder
født 05.02.1991
 
  Sara Maria Smith Ridder
født 03.07.1990
 

Christian Ridder
født 02.06.1963

Gift med

Annette Ridder
født 18.04.1963

 
    Mathias Hannibal Smith Ridder
født 10.09.1992
Johannes Ridder
født
Gift d.
Hansa Hansen

Thomas Ridder
født 05.02.1931
Gift
med Ruth Rasmussen

født 18.03.1933
Gift
med Ursula Berg
født 24.09.1942

 
    Noah Vinterberg Ridder
født 03.12.2002
 

Mikkel Ridder
født 31.08.1972

Gift 13.09.2003 med

Signild Vinterberg 25.12.1973

 
  Alfa Olivia Vinterberg Ridder
født 21.04.2004
 
  Gorm
  Peter Ridder Jensen
født

Dorte
født

 
    Kærne
Bodil Ridder
født
Gift
Svend Jensen
født
 
 
Birgit Ridder Jensen
født

Hjem